Velkommen til

Mariagerfjord Lokalradio

Vi sender på FM 93,7 Mhz
til Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Lokalradio sender 15-20 timer ugentlig. Vi sender en times lokalt taleprogram suppleret af varieret musik.

Radiostationen sender på programtilladelse udstedt af Radio- og TV Nævnet (Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen), hvor Radio- og TV Nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.